Title Image

“IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD.”

– Afrikaans spreekwoord

Stichting Sunshine House heeft vaste particuliere donateurs, die kinderen sponsoren. Zij doneren maandelijks een bedrag variërend van € 5 tot € 20. Het merendeel doneert voor het levensonderhoud van een speciaal kind; de sponsorouders. Een aantal doneert voor ‘de luierpot’, de benaming voor algemene of extra kosten die gemaakt worden voor de kinderen.

We verwelkomen graag iedereen met een kleine of grote donatie bij onze Sunshine House familie.

Bedrijven

Onder onze donateurs zijn ook enkele bedrijven. We zouden graag meer bedrijven aan ons donateursbestand toevoegen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn steeds meer bedrijven bereid om een structurele bijdrage te leveren aan een goed doel. Structurele bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar en dus nog interessant voor een bedrijf ook.

Acties

Jaarlijks organiseren we een aantal acties om extra geld op te halen. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig Afrikaans eten gemaakt en verkocht, een grote kunstveiling georganiseerd en samen met andere lokale goede doelen een editie van Glazen Huis Edam-Volendam georganiseerd. Ook diverse kerkcollectes van de Protestantse kerkgemeente Edam mochten we op onze rekening bijschrijven.

Incidentele giften

We zijn daarnaast erg blij met de incidentele giften die we krijgen van particulieren vanwege hun jubileum, 25-jarig huwelijk of verjaardag. Steeds meer mensen vinden dat ze zelf al genoeg hebben en delen graag met onze stichting. Dit vinden wij uiteraard een fantastisch gebaar.

Elke donatie is welkom. U kunt uw gift overmaken op NL98 RABO 0313 9688 61

t.n.v. Stichting Weeshuis Sunshine House.

Jaarlijks organiseren we een informatiebijeenkomst waarop we vertellen over de ontwikkelingen van het weeshuis en de kinderen die er wonen. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun geld goed besteed wordt. Wij dragen daar graag verantwoording over af.