Title Image

Onze stichting heeft de ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Weeshuis Sunshine House aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

 

Het fiscaal nummer van de Stichting Weeshuis Sunshine House is 856822462

Het beloningsbeleid van stichting Weeshuis Sunshine House

Sinds de oprichting van de stichting in 2017 werken de bestuursleden geheel belangeloos en ontvangen derhalve geen loon of vergoeding. Regelmatig gaan bestuursleden op eigen kosten naar Sunshine House in Pietermaritzburg in Zuid-Afrika om te zien hoe de gedoneerde gelden besteed zijn.

STATUTEN

Klik hier om onze statuten in te zien.

KVK

Klik hier om onze inschrijving bij de kvk in te zien.

JAARCIJFERS

BELEIDSPLAN

Klik hier om beleidsplan in te zien.